Markedet Megatrends

Forventninger til det næste årti: Emerging Markets

Udsigterne de næste 10 år for verdens nye markeder ser lyse ud, selvom rejsen med stor sandsynlighed også indeholder udfordringer. Dette blogindlæg anskueliggør, hvorfor de nye markeder er en attraktiv investeringsmulighed for den langsigtede investor.

Emerging Markets bliver på dansk ofte betegnet som enten verdens nye markeder, udviklingslande eller vækstlande. Emerging Markets defineres som lande i en rivende udvikling med lav indkomst pr. indbygger, og hvor det økonomiske vækstpotentiale er højere, end det vi ser i mere udviklede lande som fx Danmark, USA, Vesteuropa og Japan.

Typisk er Emerging Markets opdelt i Latin- og Centralamerika, Østeuropa, Afrika, Mellemøsten samt Asien.

Det kommende årti ser meget positivt ud for disse markeder, hvorfor en langsigtet investor bør inkludere disse investeringsområder i porteføljen.

Megatrends og tematiske indgangsvinkler

Væksthistorien for de nye markeder er først og fremmest drevet af forskellige omfattende megatrends, som bl.a. omfatter en ambitiøs og voksende middelklasse, en stigende efterspørgsel efter digitalisering, udvikling af produktivitetsfremmende løsninger indenfor infrastruktur, sociale forandringer samt håndteringen af klodens ressource-knaphed og klimaudfordringer.

Demografi og sociale forandringer

Højere levestandarder og længere levetider vil bl.a. ændre/øge medicin/sundhedsforbruget samt almindelige forbrugsmønstre mod mere kvalitetsbaserede produkter.

Teknologi

Data, datasikkerhed, 5G og anvendelse af ”internet-of-things” (IoT) er med til at understøtte en eksponentiel vækst med teknologisektoren som rygraden i vores samfund.

Urbanisering

Stor tilflytning til byerne medfører nye forretningsmodeller og skaber behov for forbedret og effektiv infrastruktur.

Klimaforandringer

Efterspørgsel efter vedvarende og bæredygtige løsninger til vores energiforbrug ved brug af sol, vind og andre rene energiformer. Missionen er at mindske CO2-udledning, klodens opvarmning og genskabe biodiversiteten.

Skiftende magtbalancer

Verdens vækstmotor og andel af BNP og rigdom vil i fremtiden være drevet af økonomier fra nutidens nye markeder, særligt Asien.

Læs mere om disse strukturelle og omvæltende kræfter her

Ovenstående megatrends er naturligvis globale kræfter, men som i stor grad er drevet af verdens nye markeder. Investeringsmulighederne er mange, og forudsætningerne for et attraktivt afkast er helt klart til stede. Investeringer, som vil kapitalisere og ”høste gevinsterne” af ovenstående megatrends, vil forventelig få en mere strukturel vækst med mindre cykliske udsving. Det er et godt udgangspunkt for skabelse af et merafkast og attraktivt for den langsigtede investor.

Asien og Kina som stormagt

For investorer har det seneste årtis afkast været domineret af USA og særligt enkelte succesrige selskabers udvikling. Dertil er den amerikanske dollar blevet styrket, hvorfor gevinsten ved investering i USA har været suveræn – specielt set fra en dansk investors perspektiv.

Men bliver det også sådan fremover?

Meget tyder på at de populære online selskaber med en teknologiunderstøttende platform er kommet for at blive, men kriser fører ofte til ændringer i markeders dominans og ydeevne. Da IT-boblen braste i starten af år 2000, markerede det afslutningen på en amerikansk outperformance og teknologiudvikling, som var verden overlegen. Det blev efterfulgt af en periode med stærk udvikling for klassiske value-selskaber, nye markeder og europæiske aktier. Ligeledes så vi efter den globale finanskrise, at pendulet svingede tilbage til fordel for USA

Af nedenstående figur ses denne relative udvikling af udviklede lande vs. nye markeder.

Sammen med de makroøkonomiske forudsætninger, som driver afkast på investeringer, er det væsentligt at se på egenskaber som prisfastsættelse og investeringslysten blandt andre investorer. Også her peger det i retning af en positiv udvikling for de nye markeder. Både prisfastsættelse ift. egen historik og udviklede lande er attraktiv, og der ses samtidig en stigende investeringslyst med større allokeringer til denne del af verden.

Som en vigtig del af udviklingen offentliggjorde den kinesiske regering og præsident Xi Jinping i 2015 en plan og strategi kaldet “Made In China 2025”.

Kort sagt går den ud på, at de vil være førende indenfor 10 strategiske industrier, som vi i den udviklede del af verden har domineret i mange år. Andre lande som Indien, Indonesien, Taiwan og Korea vil forventeligt konkurrere og hjælpe udviklingen fremad i Asien.

Hos TimeInvest tror vi på, at investorer, der inkluderer og investerer i fremtidens vindere fra Emerging Markets er med til at transformere verdens nye markeder og deres egen portefølje til det bedre.

Vi hjælper gerne med rådgivning, den strategiske eksponering og med belysningen af de tilhørende risici.

Indholdet i ovenstående indlæg udgør ikke investeringsrådgivning og er alene udarbejdet til orientering. Kontakt altid en investeringsrådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil. Bemærk at historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Se nærmere her hvor du også kan kontakte os og tilmelde dig for løbende at blive opdateret med nyeste indlæg.

%d bloggers like this: