Markedet

Markedskommentar 2020

Udviklingen på de finansielle markeder i 2020 og forventningerne til den kommende tid.

De finansielle markeder har været præget af historisk stor risiko i 2020, hvor mange aktivklasser har haft udsving langt ud over det normale. Årsagen skyldes i høj grad den uventede coronapandemi, som har påvirket verden både økonomisk, finansielt, socialt og politisk. Men til trods for de mange negative konsekvenser, så har de positive kræfter i form af hurtige hjælpepakker og gode vaccinenyheder givet optimisme.

Nedenstående viser udviklingen på en række forskellige finansielle aktiver:

Til den positive afkasthistorie skal dog nævnes, at der på tværs og indenfor de forskellige sektorer og regioner har været store forskelle. Særligt aktier indenfor teknologi og online handel klarede sig godt. Derudover var de ”grønne” bæredygtige aktier også et bedre investeringsvalg end det traditionelle. Ligeledes havde danske aktier et fænomenalt år med en stigning på hele 29%.
I den modsatte ende var det energi- og finanssektoren, som blev udfordret af faldende oliepriser og renter. Dertil oplevede de mange selskaber indenfor turisme og rejsebranchen ligeledes et meget hårdt år.

Forventningerne til 2021 bygger på, at kampen om at nedkæmpe Covid-19, og for at få genåbnet den brede økonomiske og sociale aktivitet, vil lykkes. Dette til trods for der i skrivende stund er rekordhøje antal smittede med nye hårde nedlukninger. Men vaccinerne er på vej – og når effekterne for alvor heraf ses, så vil økonomien og optimismen igen komme tilbage. Vi har derfor en relativ optimistisk tilgang til fondsmarkederne, og tror på yderligere positive afkast inden for de forskellige aktivklasser.

Men markedet er altid i bevægelse, og udviklingen er meget svær (umulig?) at forudsige over en kort periode. Derfor er det vigtigt, at man som investor har en strategi for, hvad der skal gøres, både når det går op og ned. Forsøg på at købe på bunden og sælge på toppen er en umulig disciplin, hvorfor mange analyser viser vigtigheden af at være fuldt og strategisk investeret over hele perioden. Dermed undgår investorer at være ude af markedet i de uforudsigeligt gode dage, som har stor og afgørende betydning for det endelig afkast. Akademisk forskning peger på, at netop denne beslutning, i mange tilfælde forklarer mere end 92% af det samlede afkast. Det er derfor afgørende altid at have et stort fokus på den strategiske porteføljesammensætning, og på at skabe balance mellem det forventede afkast for porteføljen, og den risikovillighed, man som investor ønsker og føler sig komfortabel med.

Indholdet i ovenstående indlæg udgør ikke investeringsrådgivning og er alene udarbejdet til orientering. Kontakt altid en investeringsrådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil. Bemærk at historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Se nærmere her hvor du også kan kontakte os og tilmelde dig for løbende at blive opdateret med nyeste indlæg.

%d bloggers like this: