Investering - Generelt

Surfing og kunsten at investere

Sommerens varme trækker ofte mange ud i det gode vejr og på vandet, hvor det er muligt at fange lidt D-vitamin, noget frisk luft og måske en enkelt bølge eller to. I refleksion til hverdagen og de finansielle markeder findes der flere ligheder mellem det at være en dygtig surfer og en klog investor.

Ved første betragtning kan det virke en smule besynderligt at sammenligne en surfer med en investor, hvis stereotype personlighed, udseende og mentalitet virker meget forskellig. Men helt overordnet er der faktisk mange ligheder mellem de to, som du kan drage nytte af, i forsøget på at have en god oplevelse og gevinstgivende investeringsstrategi.

At komme ud i vandet

Når du står på stranden med dit surfboard, er det først og fremmest vigtigt at undersøge dine omgivelser. Er vandet roligt eller hidsigt? Hvor kraftigt og hvilken vej blæser vinden? Er der områder med klipper og understrømme? Ultimativt vil du som surfer altid acceptere og påtage dig en risiko, selvom du naturligvis ønsker at minimere den.

Som investor bør du ligeledes altid lave samme indledende øvelse, inden du kaster dig ud i markedet. Lignende spørgsmål ville her være om der er panik eller eufori i markedet? Hvilke områder i markedet er mest egnet til min risikoappetit? Og er der områder, hvor jeg ikke ønsker at være investeret i?

At forstå sig præcist på markedet og dets mekanismer er ofte meget svært for private såvel som professionelle investorer. Derfor er det vigtigt med de rigtige principper, en stringent proces og sund fornuft, når man skal surfe eller investere.

At padle korrekt

Når du hopper i vandet er det vigtigt med en plan. Venter du på en række bølger som bryder, eller har du tænkt dig at padle direkte ud igennem? Hvis du ikke er forberedt og ikke har en plan, så skal du ikke blive overrasket, hvis det pludselig går skævt. Ofte er der nemlig udfordringer på vejen.

På samme måde, som at være i vandet, så handler det at være deltager i markedet også om at forblive engageret og disciplineret. Der er mange variable at holde styr på – ofte så mange og uforudsete, at det kan blive for overvældende og i værste fald lede til panik. Denne mentale tilstand af frygt og panik er den største fjende for både surfere og investorer. Mange professionelle har typisk opsat en række handlingsplaner og processer, som kan udføres undervejs, så der altid er fokus på at kigge fremad, selvom de kommer lidt ud af kurs på markederne eller i bølgerne.

At fange bølgen

I surfernes verden skabes bølgerne af jordens generelle udformning, vandets strømning og af den lokale vindretning og styrke. Ud fra et investorsynspunkt kan vinden ofte ses som markedets kortvarige udsving – ofte kaldet risiko. Et forsøg på at time disse udsving er meget svært og resulterer ofte i dårlig performance ift. det generelle marked.

Som investor og som surfer er du derfor bedre stillet ved at ride på de mere forudsigelige og langsigtede trends. Her er bølgerne skabt fra havbunden og derfor langt lettere at følge, ligesom strukturelle investeringstrends og akademisk baseret tilgange også er en mere sikker tur.

Dertil kan jagten efter den helt rigtige bølge sammenlignes med jagten efter den helt rigtige investering. Dette er svært. Det er slet ikke sikkert den er der, og hvis den er der, er der højst sandsynligt andre der “rider på bølgen” før dig. Husk derfor ikke kun at satse på én investering, men spred derimod dine investeringer, så du står stærkere gennem hele tidens omskiftende vejr.

At holde balancen

Nogle dage er bølgegangen på mere end 3 meter med store svælg, mens de på andre dage kan være meget beskedne og flade. Dette aspekt er vigtigt for en surfer, da forskellige miljøer kræver forskellige surfboards. En rutineret udøver har en samling af forskellige surfboards, der giver de bedste muligheder under forskellige vilkår.

For en investors synspunkt er forskellige og skiftende markedsmiljøer også meget kendt, og intet investeringsinstrument passer perfekt i alle miljøer. Derfor er spredning for investoren også et vigtigt redskab.

Hvis du eksempelvis padler ud i Sydafrikas største bølger med et surfboard, der er egnet til bølgerne ved Amager Strandpark, vil du formegentlig ikke nå langt den rigtige vej. Der er her tale om en dårlig spredning og sammensætning af dit valgte surfboard. For en investor kaldes begrebet for diversifikation eller risikospredning, og her skal man på samme vis undgå at have for få investeringer og have en forkert sammensat portefølje.

Bølger topper og flader naturligt ud med tiden, hvorfor surfere også må justere deres position og balance. Markedets aktivklasser gennemgår typisk samme bølge-cyklus, hvorfor du som investor også skal huske at rebalancere din portefølje, så den passer til den ønskede hastighed og risiko.

At nyde oplevelsen

Konklusionen på denne betragtning er, at investorer og surfere sagtens kan lære lidt fra hinanden. Det mest oplagte er bevidstheden om at ”Mother Ocean” og ”Mr. Market” er to yderst komplekse mekanismer og meget svære at både tæmme eller slå.

Dertil skal du huske at undersøge miljøet fra start og deraf vælge det rette udgangspunkt og risikoniveau. Efterfølgende er det vigtigt at fastholde din strategi med fokus på de mere forudsigelige begivenheder. Som nævnt kunne det for en investor eksempelvis være investeringer, som har en stor akademisk evidens bag sig, eller det som er drevet mere af strukturelle megatrends. Undervejs skal du holde dig i balance og have god spredning på enten surfboards eller investeringer. Sidst men ikke mindst er det vigtigt at tage imod råd og rådgivning for at blive endnu bedre. Den gode surf-instruktør kan hjælpe dig op på boardet og ind i bølgen, mens en uvildig investeringsrådgiver kan hjælpe med at skabe tryghed, så investeringsbølgerne og udviklingen mod målet bliver en udbytterig oplevelse.

Surfer-konkurrencen i 2020

2020 udviklingen med 3 ”surfer-strategier kan ses som følgende:

Den klassiske ”køb og behold” strategi hvor en investor køber den andel aktier og obligationer som passer til forholdene og den ønskede risiko – her en 60/40 fordeling og med det princip om at ikke forsøge at time markedet eller udvælge specifikke papirer. Surfer 1 har år til dato opnået et afkast på -0,1%.

Den mere intelligente Surfer 2 som køber samme strategi, men som husker sine principper når udviklingen driver en væk fra udgangspunktet – dvs. at der rebalanceres til udgangspunktet. I dette tilfælde da det så værst ud i slutningen af marts.

Den mere risikable strategi er den som Surfer 3 udfører. Her opstår der panik når udviklingen ser værst ud og som konsekvens deraf sælges ud af aktierne i håb om der kommer en ny bedre bølge. Ventes der for lang tid på land i sikkerhedens syn så risikerer man som her ikke at opnå en gevinst.

Kilde: Den angivne portefølje består af indeksene MSCI ACWI (Aktier) og BBgBarc Global Aggregate Hedged EUR (Obligationer). Afkast målt i DKK.

Surfer 2 kommer i år bedst ud og det samme er gældende hvis man sammenligner med Surfer 1’ s køb og behold strategi over en lang periode – her har man med fast årlig rebalancering opnået et årligt merafkast på 0,53% siden 01.02.2001. I en konkurrence med 1 mio. koner i start investering er det en forskel på DKK 235.086 til Surfer 2.

Hos TimeInvest kan vi hjælpe med sammensætning af den rette investeringsprofil, der er individuelt og skræddersyet til dig, og som rider og styrer efter de langsigtede og strukturelle bølger i markedet.

God tur 🤙

Indholdet i ovenstående indlæg udgør ikke investeringsrådgivning og er alene udarbejdet til orientering. Kontakt altid en investeringsrådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil. Bemærk at historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Se nærmere her hvor du også kan kontakte os og tilmelde dig for løbende at blive opdateret med nyeste indlæg.

%d bloggers like this: