Bæredygtighed Megatrends

Cloud Computing – rygraden i vores teknologisamfund

Cloud Computing har vist sig at være et af de bedste investeringstemaer i 2020, og der er ikke megen tvivl om, hvorfor. Den igangværende COVID-19 pandemi har tydeliggjort Cloud Computings vitale rolle i vores dagligdag, og har således forøget samfundets efterspørgsel efter teknologien, hvilket vil forstærke casen for investeringstemaet.

Den hastige teknologiske udvikling er en af de absolut stærkeste globale megatrends. Et væld af innovative teknologier bryder frem, og omformer vores verden, og den måde der drives forretning på. Særligt én teknologi er banebrydende og faciliterer i høj grad udviklingen af de øvrige teknologier, og udgør således rygraden af det teknologisamfund vi hastigt bevæger os henimod. Teknologien hedder Cloud Computing (også kendt som ’skyen’), og den strukturelle vækst inden for dette investeringstema er allerede dokumenteret af et markant højere risikojusteret afkast sammenlignet med den generelle teknologisektor og aktiemarked.

Som det ses af grafen ovenfor, har et indeks bestående af selskaber med fokus på Cloud Computing (grøn på grafen) således givet et afkast på 1.168% fra 1. januar 2008 til 30. juni 2020, mens det globale aktiemarked (sort på grafen) har leveret 143%. På samme tid er investorer blevet kompenseret bedre for deres påtagede risiko ved investering i temaet: Cloud Computing har leveret 1,09% afkast per risikoenhed, mens det globale aktiemarked kun har leveret 0,47% afkast per risikoenhed.

Hvad er Cloud Computing?

Cloud Computing er simpelt forklaret en levering af computertjenester – herunder servere, databaser, netværk, software, analyse og intelligens – via internettet, frem for fysisk og lokalt på stedet. På denne måde kan brugerne af ‘skyen’ få adgang til deres filer, programmer og servere overalt i verden, og nemt dele dokumenter og information med kollegaer. Af denne årsag har temaet Cloud Computing fået særlig stor interesse under den igangværende COVID-19 pandemi, da mange virksomheders ansatte nu skal kunne arbejde hjemmefra.

De fleste cloudtjenester kan overordnet inddeles i tre brede kategorier:

Hvilke forhold driver Cloud Computing?

Den absolut største drivkraft for den massive, strukturelle vækst indenfor Cloud Computing findes i teknologiens centrale og vitale rolle i teknologisamfundets økosystem. ’Skyen’ udgør rygraden af ’den fjerde industrielle revolution’ – et udtryk opfundet af The World Economic Forum til at beskrive nutidens økonomi, hvor mange dataintensive, digitale teknologier kombineres for at skabe mere avancerede forretningsmodeller og velstand. Cloud Computing befinder sig i epicentret af denne transformation: Nye teknologier, forretningsmodeller og industrier åbnes op ved brug af ’skyen’. Kunstig Intelligens, Selvkørende Biler, Gensekventering, e-handel, Cyber Security, 5G, Blockchain, Internet of Things og Robotteknologi. Alle er teknologier, som afhænger af Cloud Computing, hvilket understreger ’skyens’ enorme vigtighed. [Disse teknologier udgør også spændende investeringsmuligheder – klik på linkene for at læse vores blogs om investering i disse temaer!].

Foruden Cloud Computings centrale rolle blandt nye teknologier, så er cloudtjenester isoleret set til stor fordel for mange virksomheder. Inden tidsalderen for Cloud Computing måtte virksomheder styre deres IT-ressourcer på stedet med lokale servere, netværksudstyr, software og IT-ansatte på en måde, der var kapitaltung og tidskrævende med en lav grad af skalerbarhed. I dag kan virksomheder ved brug af cloudtjenester outsource deres IT-ressourcer til specialiserede udbydere og derved arbejde mere effektivt, reducere deres IT-omkostninger og fokusere på deres kerneforretning.

Virksomhederne har således et stort økonomisk incitament til at flytte deres IT-ressourcer ”op i skyen” – ikke kun fra et kommercielt perspektiv, men også fra et bæredygtigt perspektiv. Sagen er nemlig den, at Cloud Computing er langt mere energibesparende og klimavenlig, end den ’gamle IT-model’ med lokalt opbevarede servere. Store cloud-udbydere såsom Amazon og Microsoft kan nemlig udnytte deres kæmpe, avancerede datacentre langt mere effektivt end en enkel, intern lokal server hos en virksomhed kan. Ydermere anvender mange af datacentrene bæredygtig energi fra vindmøller eller lignende. Kombinationen af højere effektivitet og anvendelse af klimavenlig strøm kan reducere CO2 udledning med op til 88% for virksomheder, der tager ’skyen’ i brug, sammenlignet med den ’gamle IT-model’.[1]

En attraktiv investeringsmulighed

Virksomheder, der har deres forretningsfelt inden for Cloud Computing, vil kunne tilbyde attraktive muligheder for afkast til langsigtede investorer. Ifølge research fra konsulenthuset Gartner estimeres det globale marked for såkaldte public cloudtjenester (cloud baserede tjenester udbudt til offentligheden) i perioden mellem 2018 og 2022 at vokse med en årlig vækstrate (CAGR) på 15,9% til 354,6 milliarder USD (fra 196,7 milliarder).[2]

Cloud Computing udgør således en interessant investeringscase på flere forskellige måder. På trods af de overbevisende egenskaber har erhvervslivet dog endnu ikke taget cloud-teknologien fuldt ud til sig. Der eksisterer således stadig mange muligheder på tværs af industrier og organisationer til at udnytte ’skyen’. Som følge af COVID-19 pandemien og en øget efterspørgsel efter ”work-from-home” løsninger vil overgangen til Cloud Computing sandsynligvis accelerere kraftigt de kommende år. Derfor bør investorer, der ønsker at opbygge en langsigtet investeringsstrategi, overveje en investering i temaet Cloud Computing.

Hos TimeInvest står vi klar med rådgivning til, hvordan du bedst kan investere i tematiske investeringer, såsom Cloud Computing.


[1] https://aws.amazon.com/about-aws/sustainability/

[2] https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-11-13-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-revenue-to-grow-17-percent-in-2020

Indholdet i ovenstående indlæg udgør ikke investeringsrådgivning og er alene udarbejdet til orientering. Kontakt altid en investeringsrådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil. Bemærk at historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Se nærmere her hvor du også kan kontakte os og tilmelde dig for løbende at blive opdateret med nyeste indlæg.

%d bloggers like this: