Alternativer Investering - Generelt

Alternative investeringer: Guld

Guld er en gammel kending indenfor investeringsverdenen og hele 30% af alt verdens guld er ejet af investorer verden over. Dette gør guld til en af de mest udbredte og lettest tilgængelig alternative investeringer for en almen investor. Guld har i mange turbulente perioder, herunder COVID-19 pandemien, vist sig at være en god ballast i en investeringsportefølje. Derfor vil vi i dette indlæg vise og forklare, hvorfor guld kan være interessant som en del af en diversificeret investeringsportefølje.

Den raserende corona-krise har sendt verdensøkonomien på den største tilbagegang siden den store depression tilbage i 1930’erne. Alt imens hersker der fortsat politisk uro om handelsaftale mellem USA og Kina, det amerikanske præsidentvalg, Englands udtræden af EU samt andre politiske konflikter verden over. Når usikkerheden i samfundet stiger og økonomien er på tilbagegang, har guld historisk, og også denne gang, vist sig at være en ideel beskyttelse i en investeringsportefølje. Guld har nemlig den egenskab, i modsætning til aktier, at være kapitalbevarende når stormen for alvor raser. Dette er illustreret ved nedenstående tabel.

Figur 1: TimeInvest med data fra Bloomberg, 13-07-2020

Tabellen viser, at udviklingen for guld har været bedre end aktier i samtlige af de udvalgte kriser. I 5 ud af 8 kriser har det endda givet et positivt afkast målt i danske kroner. Ser man sammenlagt på de 8 forskellige scenarier har guld et gennemsnitligt merafkast på 36,3% i forhold til amerikanske aktier.

En fast og strategisk allokering til guld kan derfor hjælpe med at reducere risikoen og mindske tabene i perioder med nedture. Meget tyder heldigvis på, at markederne tilbage i marts ramte bunden og økonomierne er i bedring. Der er dog stadig mange gode argumenter for at købe guld som en del af en veldiversificeret portefølje.

Investeringscasen for guld

Selvom økonomierne og markederne er i bedring hersker der stadig en enorm usikkerhed om, hvornår vi vender tilbage til normalen. Myndigheder verden over har påtaget sig ansvaret for at gøre alt, hvad der står i deres magt for, at nedlukningerne ikke skal ramme os forbrugere for hårdt på pengepungen. Det har betydet, at centralbankerne verden over har sat pengeskabelsen på højtryk for at (1) finansiere den enorme offentlige gæld, som politikkerne er i færd med at stifte, og (2) holde renteniveauet nede på et historisk lavt niveau.

Figur 2: TimeInvest med data fra Bloomberg, 10-07-2020

Men den mest forklarende og væsentligste faktor for guldprisen er udviklingen i renten. På grafen nedenfor ses den 10-årige amerikanske rente og guldprisens udvikling siden år 2000. Vær opmærksom på, at vi har vendt højre akse, så den stigende grønne kurve indikerer, at renten falder. Grafen viser den tydelige sammenhæng, at faldende renter har haft en meget positiv effekt på guldprisen. En faldende rente betyder, at det forventede afkast på obligationer (og kontanter) reduceres, og når renten er negativ eller omkring 0, som den er i dag, falder offeromkostningen ved at holde guld, hvilket for alvor gør aktivklassen attraktiv.

Figur 3: TimeInvest & Bloomberg, 10-07-2020

De historisk lave renter vi ser i dag forventes at fortsætte langt ud i fremtiden. Som vist før er gælden eskaleret enormt de seneste år. Både virksomheder og myndigheder verden over har ganske enkelt ikke råd til, at renten stiger, hvorfor centralbankerne har en bunden opgave i, at holde  under kontrol i de næste mange år. Endnu et argument og faktum, der bør understøtte guldprisen fremadrettet.

Opsummerende er der altså en strukturel medvind til guld. Ikke alene den stigende usikkerhed i samfundet pga. COVID-19, men også de enorme pengemæssige lempelser fra centralbankerne, vil begge være stærke drivkræfter fremadrettet. Hos TimeInvest følger vi udviklingen i guldprisen tæt og har gode idéer til, hvordan du på den bedst mulige måde kan sammensætte en portefølje og få den ønskede eksponering til guld. En beslutning som kan blive guld værd.

Indholdet i ovenstående indlæg udgør ikke investeringsrådgivning og er alene udarbejdet til orientering. Kontakt altid en investeringsrådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil. Bemærk at historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Se nærmere her hvor du også kan kontakte os og tilmelde dig for løbende at blive opdateret med nyeste indlæg.

%d bloggers like this: