Megatrends

Healthcare Innovation – et investeringstema for det kommende årti

Innovation og nye teknologier inden for sundhed skaber spændende investeringsmuligheder, da behovet for behandling af sygdomme stiger parallelt med den forventede levealder, spredning af nye pandemier samt udbredelsen af livsstilssygdomme verden over. Den igangværende COVID-19 pandemi har forøget samfundets efterspørgsel for innovation og effektivitet inden for sundhedssektoren, hvilket vil forstærke casen for investeringstemaet.

Sundhedssektoren undergår i denne tid enorme forandringer, der uomtvistelig vil ændre hele grundlaget for behandling og håndtering af sygdomme. Forandringen er drevet af nogle meget indflydelsesrige megatrends, og den strukturelle vækst inden for dette investeringstema er allerede dokumenteret af et markant højere risikojusteret afkast sammenlignet med det generelle aktiemarked.

Som det ses af grafen ovenfor, har et indeks bestående af selskaber med fokus på innovationer inden for sundhed (også benævnt ‘Healthcare Innovation’ – blå på grafen) således givet et afkast på 273,85% fra 1. januar 2012 til 31. maj 2020, mens det globale aktiemarked (sort på grafen) har leveret 125,29%. På samme tid er investorer blevet kompenseret bedre for deres påtagede risiko ved investering i temaet: Healthcare Innovation har leveret 0,97% afkast per risikoenhed, mens det globale aktiemarked kun har leveret 0,70% afkast per risikoenhed.

Hvad er Healthcare Innovation?

Som navnet antyder kan Healthcare Innovation helt simpelt forstås som innovationer og banebrydende teknologier inden for sundhed. Et eksempel på sådan en innovation kan være forskere ved Massachusetts Institute of Technology, der har brugt Kunstig Intelligens til at finde et nyt og effektivt antibiotikum. Antibiotikummet blev fundet ved at fodre et computerprogram med store mængder af data på forskellige molekyler, hvorved programmet fandt frem til, at et særligt antibiotikum kunne dræbe 35 forskellige farlige bakterier. I forbindelse med en sådan Healthcare Innovation er det således muligt at finde nye midler til bekæmpelse af forskellige sygdomme – langt hurtigere og til færre omkostninger sammenlignet med de gængse metoder inden for forskning og udvikling. Af andre innovative eksempler kan nævnes kirurgiske robotter, 3D printede implantater, næstegenerations gensekventering samt smartphone-apps til at holde styr på diabetes.

Hvilke forhold driver Healthcare Innovation?

Nye smarte innovationer og teknologier som disse vil der være et stigende behov for i de kommende år. En højere levestandard og en sundere livsstil leder til en stigende forventet levealder i mange lande verden over. Ifølge FN udgør mennesker over 65 år i den udviklede del af verden nu et af de hurtigst voksende segmenter i samfundet. Med en ældre befolkning følger en højere risiko for aldersrelaterede sygdomme, som vil føre til en øget efterspørgsel efter sundhedsydelser. Men i mange lande er sundhedsvæsnets kapacitet og offentlige budgetter allerede meget pressede. Dette har især været tydeligt under den igangværende COVID-19 pandemi. Nye teknologier inden for sundhed, der kan effektivisere behandlinger – og endda forebygge og kurere sygdomme – vil derfor være interessant for virksomheder at udvikle og investere i.

Innovation åbner op for spændende investeringsmuligheder

Virksomheder, der er på forkant med innovationsudviklingen i nye teknologier inden for sundhed, vil kunne tilbyde attraktive muligheder for afkast for langsigtede investorer. Ifølge research fra konsulenthuset McKinsey voksede værdien af farmaceutiske og bioteknologiske investeringer med 232% mellem 2010 og 2018 til 28,3 milliarder USD (fra 8,5 milliarder). I samme periode voksede værdien af investeringer inden for sundhedsteknologi og digital sundhed med 186% til 30,8 milliarder USD (fra 10,8 milliarder).

Derudover forudser Bank of America Merrill Lynch, at nogle teknologiske områder inden for sundhed vil vokse med årlige vækstrater (CAGR) på mere end 50% i perioden mellem 2018 og 2025. Eksempelvis forventes det, at markedet for Big Data og Kunstig Intelligens inden for sundhedssektoren vil vokse med en CAGR på 50,1% til 36,1 milliarder USD (fra 2,1 milliarder).

At investere i virksomheder, der beskæftiger sig med innovation inden for sundhed, kan derfor ses som en god langsigtet investeringsmulighed. Disse virksomheder vil i løbet af de næste mange år nyde godt af en sundhedssektor, der vil være nødsaget til at investere massivt i nye teknologier, der kan imødekomme en aldrende verdensbefolkning og de medfølgende udfordringer for sundhedsvæsenet. Dette vil skabe grobund for et bedre afkast og en lavere porteføljemæssig risiko.

Hos TimeInvest står vi klar med rådgivning til, hvordan du bedst kan investere i tematiske investeringer, såsom Healthcare Innovation.

Indholdet i ovenstående indlæg udgør ikke investeringsrådgivning og er alene udarbejdet til orientering. Kontakt altid en investeringsrådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil. Bemærk at historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Se nærmere her hvor du også kan kontakte os og tilmelde dig for løbende at blive opdateret med nyeste indlæg.

%d bloggers like this: