Bæredygtighed Megatrends

Tematiske investeringer: Bæredygtig energi

Overalt i vores samfund ses nye vindmølleparker og solcelleanlæg som var det træer. Grøn energi og energieffektivitet har været øverst på agendaen for mange lande de seneste år, og med de målsætninger vi har gående fremad, vil vedvarende og effektiv energi fortsat være et omdrejningspunkt for kommende generationer.

Bæredygtig energi er et af de hotteste investeringstemaer for tiden, og er det med rette. Ud over at have en række strukturelle trends, der stimulerer temaet, har investeringer i bæredygtig energi også givet et markant højere afkast end det generelle aktiemarked. Et indeks bestående af selskaber med fokus på grøn energi har således givet et totalt afkast på 50% fra 1. januar 2018 til 31. maj 2020, mens det globale aktiemarked ”kun” har præsteret 19%. Kan disse ”overnormale” afkast fortsætte? I dette indlæg vil vi forsøge belyse dette spørgsmål.

Det overordnede energimarked

Den globale efterspørgsel efter energi har altid været stødt stigende, hvilket har resulteret i, at energiforbruget år efter år når nye højder. At efterspørgslen efter energi er steget skyldes primært det faktum, at både verdensbefolkningen og økonomierne vokser kontinuerligt, hvilket er de to største drivkræfter for energiforbruget. Det er også to tendenser som forventes at fortsætte. Befolkningen forventes at stige med 1,5 milliarder frem til 2040 og væksten målt ved BNP forventes fordoblet i 2040. Og selvom vores energi bliver mere efficient, ændrer det ikke på, at International Energy Agency, som er et rådgivende energisamarbejde mellem 30 lande, forventer, at efterspørgslen på energi vil stige med 24% frem til år 2040.

Hvorfor så investere i grøn energi? Første anledning til at investere i energi er altså den stigende efterspørgsel; men hvorfor skal vi så investere i det bæredygtige alternativ? Bæredygtig energi har sin relevans på baggrund af det faktum, at der  er konsensus om, at vi skal reagere hurtigt, hvis ikke vores samlede CO2-udledning skal have fatale konsekvenser for vores planets temperatur og de afledte effekter heraf. Dette har fået 60 af verdens ledere til at tilkendegive, at de vil arbejde for, at deres lande i 2050 vil være klimaneutrale, og dermed medvirke til at begrænse den globale opvarmning til en maksimal stigning på 1,5 graders celsius. Men hvad skal der konkret til, for at vi opnår dette mål?

Kilde: Egen illustration pba. data fra Blackrock & Bloomberg New Energy Finance (2020)

Billedet illustrerer, hvordan energiforbruget har været fordelt historisk samt et estimat for, hvordan det kan udvikle sig i fremtiden. På nuværende tidspunkt er det blot ca. 25% af vores energi, der kommer fra vedvarende energiressourcer. Som billedet/grafen viser, vil det dog vokse stødt frem til 2050, hvor ca. 62% af vores energi estimeres at komme fra vedvarende energikilder. Der er altså banet vej for, at bæredygtig energi står over for en stor strukturel fremgang. Skal vi opnå vores ambitiøse klimamål kræver det således store investeringer inden for temaet.

Investering med et stort bæredygtigt aftryk

Vi skrev i forrige indlæg, at investeringer med en stor grad af ansvarlighed og bæredygtighed samt med eksponering til FN’s 17 verdensmål historisk har givet et markant bedre risikojusteret afkast. Investering i vedvarende energi er et tema, der automatisk falder ind under denne kategori, og som giver direkte aftryk på verdensmål nr. 7 ”Bæredygtig Energi” og nr. 13 ”Klima-indsats”.   Ved at investere i vedvarende energi, har man som investor altså mulighed for ”Doing well while doing good” med sine investeringer.

Det kan dog være let at miste de langsigtede perspektiver i en tid med ekstraordinær markedsvolatilitet, som det 1. halvår har budt på. Hos TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S foretrækker vi at se ud over kortsigtet volatilitet, og holde os ajour med længerevarende tendenser såsom vedvarende energi. Vi tilbyder forskellige muligheder, så investorer kan opnå den ønskede eksponering uanset om man er til sol, vand eller vind. 

Indholdet i ovenstående indlæg udgør ikke investeringsrådgivning og er alene udarbejdet til orientering. Kontakt altid en investeringsrådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil. Bemærk at historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

%d bloggers like this: