Megatrends

Er det værd at investere i Kunstig Intelligens?

Kunstig Intelligens er blevet et populært emne takket være forbedringer i computerkraft og øgede datamængder. Vi anvender allerede teknologien i en stor del af vores daglige foretagende, og alt tyder på, at anvendelsen af Kunstig Intelligens vil eksplodere i de kommende år. Men er det overhovedet værd som investor at interessere sig for Kunstig Intelligens?

Kunstig Intelligens (på engelsk Artificial Intelligence) vil ændre den måde, vi mennesker bruger teknologi på, og vil give os helt nye muligheder for at forandre og forbedre vores verden. Dette indlæg forsøger at afmystificere begrebet Kunstig Intelligens, og ser nærmere på, hvorfor det kan være værd for dig som investor at interessere dig for lige netop denne teknologi.

“AI is one of the most profound things we’re working on as humanity. It’s more profound than fire or electricity,” – Alphabet Inc. CEO Sundar Pichai

Hvad er Kunstig Intelligens?
Kunstig Intelligens er et overordnet begreb, der samler forskellige elementer under én samlet betegnelse. Kunstig Intelligens er simplificeret set en maskines evne til at udføre kognitive opgaver, som man normalt forbinder med det menneskelige sind.

Kunstig Intelligens forsøger at udvikle sig og lære uafhængigt, for at opnå endnu bedre resultater på baggrund af de erfaringer, der er opnået. Denne proces kaldes Maskinlæring (Machine Learning). Dette sker ved brug af algoritmer, der kan tilpasse sig selv, hvorfor programmører ikke behøver at gribe ind i computerens læringsproces.

Ligesom vi mennesker er nødt til at læse og opleve for at blive klogere, skal disse algoritmer fodres med store mængder data. Kun på den måde kan algoritmerne trænes, så de er i stand til at mestre foruddefinerede opgaver bedre og bedre.

Hvordan bliver Kunstig Intelligens brugt?
Kunstig Intelligens anvendes især af virksomheder til deres daglige drift og udvikling, men vi som privatpersoner interagerer i virkeligheden også ofte med forskellige former for Kunstig Intelligens.

En af de første ting mange mennesker gør hver morgen er at række ud efter deres smartphone. Når telefonen bliver låst op med eksempelvis Face ID, anvendes Kunstig Intelligens. Når telefonen er låst op, scroller vi sociale medier igennem, for at være up to date. Her tilpasser Kunstig Intelligens det vi ser på vores startside, fordi teknologien ved, hvilke personer og typer af opslag, vi bedst kan lide. Næste aktivitet kan være pendling til arbejde. Her anvender vi eksempelvis Google Maps eller andre rejse-apps, der anvender Kunstig Intelligens til at vise den nemmeste og hurtigste rejse. Hvis vi tager bilen på arbejde, anvendes en lang række Kunstig Intelligens applikationer, eksempelvis førerassistent. På arbejdspladsen møder vi flere forskellige Kunstig Intelligens applikationer, eksempelvis administrative robotter, der kan udføre en række opgaver såsom at åbne en e-mail, gennemgå vedhæftningen og beslutte, om det er en faktura. Når dagen er ved at gå på hæld, og det er tid til at slappe af, zapper mange af os over på en af vores streamingtjenester såsom Netflix. Tjenestens anbefalingsmotor kører på Kunstig Intelligens og anvender vores streaming-historik til at levere de bedste forslag. Forslagene er overraskende præcise; faktisk er 80% af det, vi ser, et resultat af Netflixs anbefalinger.[1]

Hvilke forhold driver Kunstig Intelligens?
Der er nogle forskellige faktorer, der driver udviklingen af Kunstig Intelligens. Men det er ikke kun de individuelle faktorer, der er ansvarlige for den betydning Kunstig Intelligens har fået i de senere år – det er snarere samspillet mellem netop disse forskellige faktorer, der styrker hinanden.

En af de faktorer, der driver udviklingen af Kunstig Intelligens, er den eksponentielle udvikling af den performance, der ydes af it-systemer og relaterede teknologier. Et fænomen, som også går under navnet Moores Lov. Her står vi blandt andet over for et kæmpe udviklingsspring fremad på grund forbedringer i computerkraft, der altså tillader Kunstig Intelligens at være i stand til at løse stadig flere komplekse opgaver.

Parallelt med denne eksponentielle udvikling er der et stigende antal områder, der bliver digitaliseret og dematerialiseret. Vi ser det hver dag, men lægger måske ikke mærke til det. Dokumenter er i stigende grad kun til at finde online. Vi læser vores bøger på vores smartphones, hvor vi også i stigende grad streamer TV og lytter til radio eller musik. Sågar betaling sker mere og mere online eller via vores smartphone. Implikationen er derfor klar: desto flere produkter, tjenester og processer, der bliver digitale, desto mere relevant og nyttig bliver anvendelsen af Kunstig Intelligens.

I forlængelse af digitaliseringen skabes der massive mængder af data, og hastigheden, hvorved disse genereres er tilsvarende eksponentielt stigende. Ifølge teknologivirksomheden IBM, så blev 90% af alt data i verden, der eksisterer i dag, skabt inden for de seneste to år.[2] Den mængde data som vi skaber, bliver således fordoblet hvert andet år: i 2016 producerede vi dobbelt så meget information, som vi gjorde i årene op til 2014. Med udsigten til disse massive mængder af data, kan Kunstig Intelligens derfor metaforisk siges at være på steroider.

Er Kunstig Intelligens noget for dig?
Spørgsmålet er så, om det er værd for dig som investor at interessere dig for Kunstig Intelligens? Hos TimeInvest er vi overbeviste om, at Kunstig Intelligens er et interessant investeringstema, som vil opleve en stærk medvind de næste mange år. Nedenstående analyse af den forventede globale omsætning understreger denne holdning.

Kilde: TimeInvest, med data fra Statista (2020).[3] Periode: 2018 – 2025. I millioner USD.

Her kan det ses, hvilken omsætning der forventes på verdensplan af Kunstig Intelligens software fra 2018 til 2025 (i millioner USD). Den årlige vækstrate (CAGR) forventes således i denne periode at være 43,3%, som sammenlignet med en forventet vækstrate på ca. 3,7% i år 2020 for IT-industrien som helhed[4] understreger, at det er et område med kraftig medvind og stort fokus. At investere i virksomheder, der beskæftiger sig med Kunstig Intelligens, kan derfor ses som en god langsigtet strategisk og tematisk investeringsmulighed. Disse virksomheder vil i løbet af de næste mange år nyde godt af den langsigtede strukturelle medvind som temaet Kunstig Intelligens oplever. Dette vil kunne skabe grobund for et bedre afkast og en lavere porteføljemæssig risiko, såfremt dette materialiserer sig.

Hos TimeInvest står vi klar med rådgivning til, hvordan du bedst kan investere i tematiske investeringer, såsom Kunstig Intelligens.

Kilder
[1] Marr, Bernard. December 2019. “The 10 Best Examples Of How AI Is Already Used In Our Everyday Life. Forbes.
[2] IBM Marketing Cloud. 2016. “10 Key Marketing Trends for 2017 and Ideas for Exceeding Customer Expectations.”
[3] Statista. 2020. “Revenues from the artificial intelligence (AI) software market worldwide from 2018 to 2025.”
[4] CompTIA. 2019. ”IT Industry Outlook.” – CompTIA har foretaget estimatet baseret på baggrund af en konsensusprognosemetode.

Indholdet i ovenstående indlæg udgør ikke investeringsrådgivning og er alene udarbejdet til orientering. Kontakt altid en investeringsrådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil. Bemærk at historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Se nærmere her hvor du også kan kontakte os og tilmelde dig for løbende at blive opdateret med nyeste indlæg.

%d bloggers like this: