Investering - Generelt Markedet

Kommentar i forbindelse med coronavirussen

Coronavirussen tog sit indtog på de finansielle markeder i sidste uge, hvor aktier verden over faldt markant. Men hvor stor var korrektionen egentlig og hvad forventer vi af den fortsatte spredning af coronavirussen?

Coronavirussen (COVID-19) er på alles læber og virusspredningen har uden tvivl stor indvirkning på mennesker verden over. Det er dog ikke kun verdensbefolkningen virussen rammer, men i høj grad også aktiemarkederne, hvor vi i sidste uge oplevede en markedskorrektion på op mod 13% verden over.

Hvor slemt står det til? Siden verdenssundhedsorganisationen, WHO, tilbage i januar rapporterede om det første udbrud af Coronavirus i Wuhan, er antallet af smittede vokset eksponentielt, og antal smittede er nu oppe på 89.000 personer. Heldigvis er antallet af døde markant lavere. Der er lige nu bekræftet 3044 døde patienter. Dette giver en dødelighed på ca. 3%. Sammenligner man dette med SARS, der udbredte sig i 2003, havde denne en dødelighed på 10%, hvorfor coronavirussen må anses som værende langt mindre farlig.

Kilde: TimeInvest pba. Data fra Bloomberg & WHO (02-03-2020)

Coronavirussens effekt på markederne

Panikken omkring coronavirussen spredte sig til de finansielle markeder i sidste uge, hvor samtlige regioner og sektorer blev hårdt ramt. I Danmark faldt eliteindekset, OMXC25, med knap 11%, mens vi globalt plan oplevede et fald på hele 12%, hvilket i tekniske termer klassificeres som en ”større markedskorrektion”. Sektormæssigt er det ikke overraskende gået hårdest ud over cykliske sektorer såsom energi, råvarer og byggematerialer, mens medico og stabilt forbrug har klaret sig bedst igennem den seneste uge.

Forventningerne til udviklingen

Selvfølgelig kan man kun gisne om, hvad der kan/vil ske i de følgende uger og måneder. Meget tyder på, at Kina er ved at have fået bugt med spredningen og produktionsapparaterne så småt er ved at starte op igen. På globalt plan er det fortsat mere uvist, da der i nogen lande stadig er kraftigt voksende antal smittede.

Myndigheder og centralbanker verden over ser dog ud til at være klar over, at epidemien kan ende med at have alvorlige konsekvenser for verdensøkonomien, og de har tilkendegivet, at de er klar til at stimulere markederne, hvis det viser sig nødvendigt. Den kinesiske centralbank har allerede igangsat en lang række infrastruktur investeringer og rentenedsættelser, mens både Bank of Japan samt den amerikanske forbundsbank (FED) har tilkendegivet at de også er klar til at bruge de nødvendige redskaber for forhåbentligvis at undgå en global recession. Bank of Japan har således meddelt, at de vil købe statsobligationer for 500 mia. yen for at give markedsdeltagerne likviditet og understøtte aktiemarkedet. Sammenlignes Coronavirussens indvirkning på markederne med tidligere verdensomspændende epidemier er der også håb forude. Ser man på grafen under, er det svært at spore en entydig sammenhæng. Alle tidligere epidemier ser dog ud til kun at have haft midlertidige konsekvenser.

Kilde: TimeInvest med data fra Morningstar Direct (02-03-2020)

På baggrund af alt dette, er det vores vurdering, at potentialet for en rebound er større end risikoen for en global recession, hvorfor man bør afvente og holde sig i ro. Som bevist i et tidligere indlæg er de gennemsnitlige kursfald inden for året 15,5%, men i hele 31 ud af 40 tilfælde er året endt med et positivt afkast. Derfor, Stay calm!

Indholdet i ovenstående indlæg udgør ikke investeringsrådgivning og er alene udarbejdet til orientering. Kontakt altid en investeringsrådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil. Bemærk at historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Se nærmere her hvor du også kan kontakte os og tilmelde dig for løbende at blive opdateret med nyeste indlæg.

%d bloggers like this: