Megatrends

Robotterne kommer!

Megatrends og strukturelle forandringer såsom teknologiske gennembrud og demografiske forandringer skaber forskellige udfordringer og muligheder, som i høj grad imødeses af automatisering og robotteknologi. Ved at inddrage virksomheder, der beskæftiger sig med udvikling af nye teknologier, og dermed kapitaliserer på denne langsigtede vækstmulighed, vil det være muligt at opnå et bedre afkast/risiko forhold i sin investeringsportefølje sammenlignet med det brede aktiemarked.

I det tidligere indlæg omhandlende tematiske investeringer beskrev vi, hvordan stærke, omvæltende megatrends kan aflede spændende investeringsmuligheder, der kan bidrage til skabelsen af et attraktivt merafkast, og samtidig udgøre en vigtig diversificeringsfaktor for en samlet portefølje. I dette indlæg stilles der skarpt på netop en af disse investeringsmuligheder: automatisering og robotteknologi. Et tema, som bør være en naturlig del af en langsigtet strategi for alle aktieporteføljer.

Avanceret teknologi skaber nye muligheder

Den hastige teknologiske udvikling spiller den altoverskyggende rolle i det, der kaldes den fjerde industrielle revolution – en revolution, der ligesom sine forgængere, har potentialet til at øge niveauet for indkomst og livskvalitet verden over. Med denne vækst følger store ændringer for den måde både vores erhvervsliv- og vi som privatpersoner agerer på. Dagens robotter er nemlig blevet hurtigere og har fået finesse. Dette har banet vejen for en generation af præcisionsrobotter, der kan skære kød, pakke lagerordrer eller høste frugter og grøntsager – langt hurtigere og mere præcist end menneskelige hænder kan.

Og investering i sådanne industrirobotter kan betale sig. Ifølge et nyt studie, foretaget af danske Anders Humlum fra Princeton University i USA, har danske virksomheder, der siden 1990 har investeret i en eller flere industrirobotter, øget omsætningen med 20% allerede tre år efter købet.

Efterhånden som robotteknologien skrider frem, vil robotterne kunne udføre flere forskellige opgaver, samtidig med at teknologien bliver billigere. Avancementet af teknologien vil resultere i yderligere anvendelse på tværs af forskellige segmenter, hvad enten det drejer sig om fremstilling, transport eller sundhedsvæsen, på vores kontorer eller i egne hjem.

Den teknologiske udvikling skaber særligt nye muligheder inden for computerkraft, og det der kaldes maskinlæring og kunstig intelligens, der forsimplet kan beskrives som den proces, hvor computere og robotter lærer af deres erfaring, og dermed bliver bedre til at løse opgaver af stigende kompleksitet. Dagens robotter kan derfor håndtere stadig flere forskellige opgaver. Dagens robotter har tale- og sproggenkendelse, adgang til enorme mængder data, samt algoritmer til at behandle disse data. De kan tilpasse sig og interagere med deres omgivelser.

Administrative robotter
– Ifølge en McKinsey rapport vil 60 % af alle stillinger se mindst 30 % af deres arbejdsopgaver blive automatiseret.

– De 30% vil være de repetetive og rutineprægede processer, der kan outsources til især administrative robotter.

– Et eksempel på sådanne processer kan være behandling af fakturaer.
Kilde: McKinsey & Company: “A future that works: automation, employment, and productivity” (Januar 2017)

Vi har brug for robotterne

Verdensdemografien udvikler sig på to fronter. En større del af befolkningen træder ind i pensionsalderen, mens der bliver født færre børn. Ifølge FN forventes andelen af mennesker på 65 år eller derover at vokse fra anslået 8% i 2010 til 16% i 2050. I samme periode forventes andelen af mennesker på 14 år eller derunder at skrumpe fra anslået 27% til 21%.

Kilde: TimeInvest, med data fra United Nations World Population Prospects: The 2019 Revision

Denne udvikling vil skabe ubalance. Med en mangel på nye verdensborgere, der med tiden skal erstatte de mange pensionerede arbejdstagere, står mange lande over for udsigten til en relativt skrumpende arbejdsstyrke. Dette vil ikke kun være en udfordring for produktionen; den stigende aldrende befolkning vil også blive mere afhængige af en relativt skrumpende arbejdsstyrke. Disse udfordringer imødeses af netop robotteknologien. I takt med at verdens befolkning aldres, vil virksomheder bruge robotteknologi til at dække mangel på arbejdskraft.

Investering i robotteknologi tager fart

Implementeringen af robotteknologi og automatisering, bl.a. ved brug af kunstig intelligens, er hos virksomhederne stadigvæk i et relativt tidligt stadie. Den generelle holdning blandt eksperter er, at virksomhederne i de kommende år vil investere massivt i robotteknologi. Estimaterne for værdien af robotindustrien varierer, men en rapport fra IDC forudsiger, at de globale investeringer i robotteknologi og relaterede tjenester vil udgøre 188 milliarder dollars i 2020 – mere end det dobbelte af investeringerne på 91,5 milliarder dollars i 2016.

Ved at investere i virksomheder, der beskæftiger sig med udvikling af automatisering og robotteknologi, vil investeringsporteføljen blive mere omstillingsparat til de strukturelle forandringer verden står over for, og dermed danne grundlag for et bedre afkast og en lavere risiko, såfremt dette vil materialisere sig.

Hos TimeInvest ser vi bl.a. automatisering & robotteknologi, kunstig intelligens samt bæredygtig energi som strategiske og tematiske investeringsmuligheder. TimeInvest står naturligvis til rådighed med rådgivning til, hvordan du bedst kan investere i tematiske investeringer, såsom automatisering og robotteknologi.

%d bloggers like this: