Megatrends

Tematiske investeringer: Digitalisering

Den teknologiske udvikling har gjort, at emnet digitalisering er på alles læber. De fleste af os anvender digitale platforme og medier som en fast del af vores dagligdag. Men hvordan har digitalisering fungeret som investeringsobjekt, og hvordan bliver det fremadrettet?

Den teknologiske udvikling har i mange år været en kraftigt voksende megatrend og vækstfaktor, som har afledt mange nye muligheder. Heriblandt ses digitalisering som et væsentligt tema.

Først og fremmest er det vigtigt at skelne mellem teknologisk udvikling og digitalisering, der ofte bliver set som det samme. Hvor teknologisk udvikling kan ses som stammen af et træ, er digitalisering en af de grene, der er udsprunget fra træet, hvor man kan høste frugten fra den kraftige vækst.

Hvad er digitalisering egentlig?
Digitalisering er overgangen fra tunge, arbejdskrævende, manuelle aktiviteter til nye automatiserede og optimerede processer ved hjælp af digital teknologi. Højhastigheds internet, algoritmer og big data samt digitale services og platforme er alle områder, der driver udviklingen inden for den digitale økonomi, og som kontinuerligt ændrer den måde vi mennesker lever på.

I dag findes der mange virksomheder, der producerer disse systemer og/eller hjælper andre virksomheder med den digitale transformation. Eksempler på sådanne virksomheder er Netflix, VISA, Amazon og Google. Alle disse virksomheder har det til fælles, at de har taget tidligere konkrete, fysiske aktiviteter og flyttet dem over på en digital platform.

Udover at have gennemgået en digital transformation, hvordan har disse digitale virksomheder så fungeret som et investeringsobjekt? Ser man på det seneste årti, er Netflix den aktie i det brede amerikanske aktieindeks S&P500, der er steget mest. Havde en investor investeret 1.000 kr. i Netflix aktien i starten af 2010, ville investeringen i dag være 38.000 kr. værd.

En anden sektor, der virkelig er blevet præget af den øgede digitalisering, er forbrugs/detail sektoren. Grafen nedenunder viser udviklingen af værdien i virksomhederne Amazon og Walmart. I grafen ses det, at der er sket en stor udvikling i værdien af Amazon. Den digitale gigant, Amazon, har transformeret, hvordan mennesker verden over handler på internettet. Selskabet er i dag blandt verdens største selskaber med fokus på online-handel, cloud computing, digital streaming samt kunstig intelligens. I starten af forrige årti havde Amazon blot en markedsværdi på 60 milliarder dollars, hvorimod Nordamerikas største fysiske detailkæde, Walmart, havde en markedsværdi på 207 milliarder dollars. På blot 10 år er billedet ændret. Amazon har nu en markedsværdi der er næsten 3 gange så stor som Walmarts. Dette understreger, at digitaliseringen har skabt stor vækst og ændret vores dagligdag og den måde folk agerer indenfor bl.a. forbrugssektoren.

Kilde: TimeInvest & Bloomberg (15-01-2020)

Men de vilde historier om digitale investeringer stopper ikke her. Ser man på markedsværdien af blot 3 selskaber i form af: Google, Facebook og Amazon overgår disse 3 selskabers værdi den akkumulerede værdi af de tre skandinaviske børser. Altså, er blot tre virksomheder i USA større end samtlige virksomheder i Danmark, Norge og Sverige tilsammen!

Der hersker ingen tvivl om de digitale selskabers betydning, og at en eksponering mod dem har været en god idé i det seneste årti. Så spørgsmålet er, om man måske er kommet for sent til festen? Dette er svært at spå om. Det er vigtigt at huske på, at teknologisk udvikling ofte følger en eksponentiel udvikling, og at én teknologi ofte også afleder en anden. Ligesom isbjerget i havet, hvor kun toppen kan ses og den store masse ligger under havets overflade, så tror vi, at digitalisering, som investeringstema, vil byde på stor vækst og mange muligheder fremover.

Er du interesseret i at investere i digitalisering, er der flere måder at gribe det an på.  Hos TimeInvest hjælper vi med overblik og sammensætning, så din portefølje også kan få udbytte af den digitale transformation.

Indholdet i ovenstående indlæg udgør ikke investeringsrådgivning og er alene udarbejdet til orientering. Kontakt altid en investeringsrådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil. Bemærk at historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Se nærmere her hvor du også kan kontakte os og tilmelde dig for løbende at blive opdateret med nyeste indlæg.

%d bloggers like this: