Markedet

Markedskommentar 2019

Udviklingen på de finansielle markeder for 2019

De finansielle markeder buldrede frem allerede fra starten af 2019 efter en skarp korrektion i slutningen af 2018.

Som altid var der flere drivende faktorer bag kursudviklingen. Der var en række paradoksale begivenheder i 2019. De globale økonomiske nøgletal stod i skærende kontrast til den faktiske udvikling på de finansieller markeder. Mange ledende konjunkturbarometre var nedgående og under pres, og mange negative politiske begivenheder blev fremhævet. Særligt handelskrigen mellem USA og Kina var i fokus, men også Brexit afstemninger, sanktioner mod Iran og uroligheder i Hong Kong var med til at skabe pessimisme og usikkerhed på de finansielle markeder.
Verdens centralbanker var dog det afgørende og positive bidrag. Deres bestemte tilgang til at stimulere økonomien med bl.a. tre rentesænkninger i USA samt lempelser fra den europæiske centralbank ECB skabte optimisme, og var i høj grad drivende for kursstigningerne for mange aktivklasser.

Verdensindekset for aktier, MSCI All Country World, sluttede året med det bedste afkast i mange år, men også obligationsprodukter og alternative investeringer havde tydelige positive afkast som det fremgår af nedenstående

Markedet er altid i bevægelse, og er ofte meget svært at forudsige. Derfor er det vigtigt, at man har en strategi for, hvad man gør, både når det går op og ned. Forsøg på at købe på bunden og sælge på toppen er en umulig disciplin, hvorfor mange analyser viser vigtigheden af at være fuldt og strategisk investeret over hele perioder. Dermed undgår investorer at være ude af markedet i de uforudsigelige gode dage, som har så stor og afgørende betydning for det endelig afkast. Akademisk forskning peger på, at netop denne beslutning, i mange tilfælde forklarer mere end 92% af det samlede afkast. Derfor bør man altid have et stort fokus på den strategiske porteføljesammensætning, og på at skabe balance mellem det forventet afkast for porteføljen, og den risikolyst og villighed, man som investor ønsker og føler sig komfortabel med.

%d bloggers like this: