Megatrends

Megatrends og tematiske investeringer

Strukturelle, omvæltende kræfter ændrer vores verden, og den måde vi lever på. Nogle af disse forandringer er så stærke, at virksomheder, investeringer og afkast undgår påvirkningen fra svingende økonomiske tilstande. At forudsige, og investere i disse strukturelle forandringer, kan derfor være afgørende for opnåelse af en optimeret afkast/risiko-profil.

I en verden med konstant forandring, er det naturligt, at investeringsmiljøet også ændrer sig. De mest indflydelsesrige og stærkeste skift bliver ofte kaldt for megatrends, og bevirker markante ændringer i den strukturelle vækst. Den overordnede katalysator kan være nye forhold eller innovationer inden for eksempelvis demografi, urbanisering, sociale- og miljømæssige udfordringer eller teknologiske kræfter, der omformer vores verden, uafhængigt af den økonomiske tilstand. Og der, hvor megatrends møder hinanden, opstår interessante investeringstemaer. Ved at anvende en tematisk investeringstilgang vil det være muligt at udnytte disse kræfter og skabe investeringsporteføljer med attraktivt afkastpotentiale.

Stærke omvæltende kræfter, som ændrer verdenen
Tematisk investering er en tilgang til investering, hvor investorer forsøger at identificere stærke, omvæltende megatrends og de underliggende investeringer, der kan drage fordel af materialiseringen af disse trends.

Mange investorer anvender allerede principper for tematisk investering, såsom at identificere investeringer, der kan drage fordel af stigende renter, i deres porteføljer. Tematisk investering strækker sig dog langt ud over den kortsigtede markedsstøj og volatilitet, og forsøger i stedet at identificere muligheder inden for områder som eksempelvis teknologiske gennembrud, demografiske og sociale forandringer, eller, meget aktuelt, klimaforandringer.

Et konkret eksempel på et sådant tema kan være investering i selskaber med fokus på innovation i globale sundhedsservices. En af de bredt omfavnende strukturelle forandringer, der udfolder sig i disse og de kommende år, er den aldrende befolkning. Globalt set er den gennemsnitlige forventede levealder nu 72 år, steget fra 67 år i 2000. Denne tendens forventes at fortsætte. Ifølge FN forventes andelen af den globale befolkning over 65 år at stige til 16% i 2050, sammenlignet med kun 8% i dag og 5% i 1950. Som konsekvens af dette forventer sundhedssystemerne allerede nu en større efterspørgsel efter ældre-tjenester, herunder bolig og pleje, medicinsk udstyr og lægemidler til aldersrelaterede sygdomme.

Et andet eksempel er den kraftige urbanisering, hvor mennesker flytter fra land til by og fra landbrug til fabriks- og servicearbejde. I 1900 var urbaniseringsraten i USA 40%. I dag udgør den 82%. Denne udvikling vil åbenlyst fortsætte i mange mindre udviklede lande og økonomier, eksempelvis i Sydamerika, Asien og Afrika.

En portefølje og tematiske investeringsmuligheder
Mulighederne og temaerne er mange som illustreret nedenfor. Ved at investere i disse megatrends og temaer, kan investorer opnå et bedre afkast/risiko-forhold sammenlignet med en traditionel global aktieportefølje.

Det er lettere at forudsige langsigtede, stærke strukturelle tendenser, end det er at forudsige kortsigtede og tvetydige tendenser. Handelskrigen mellem USA og Kina har de seneste måneder været svær at gøre sig klog på, da det bølger frem og tilbage med afvekslende positive og negative udmeldinger. Mest af alt minder det om et politisk spil mellem to stormagter, hvor taktikken er at udøve maksimalt pres på modstanderen helt frem til underskrivelsen af en ”fredsaftale”. Kortsigtede usikkerheds- eller risikofaktorer som disse vil altid være til stede. Derfor giver det mening at fokusere på det, som lettere kan forudsiges, nemlig de langsigtede strukturelle tendenser.

Tematiske investeringer er på mange måder en ny og anderledes investeringstilgang, modsat de mere klassiske strategier, der ligger stor vægt på analyse af fortiden. Et eksempel herpå er faktorbaserede strategier, som bygger på information fra historiske aktiemønstre og menneskelig adfærd, der giver værdifulde ledetråde til fremtidige aktiebevægelser. Men lige så vigtigt bør det være at forberede sig på en fremtid, der vil se helt anderledes ud end hvad vi er vant til. Tematisk investering er en fremadrettet investeringstilgang, der søger at omfavne de tendenser og ændringer, vi forventer vil ske i verden.

Med det store fokus på fremtiden og megatrends anskues investeringer således på en anderledes måde end traditionel investering, hvor investeringsverdenen i stor grad er opdelt i regioner eller sektorer, såsom USA/Europa/Asien og eksempelvis IT/Industri/Finans. De sidste to årtier har vist, at de regionale aktiemarkeder typisk bevæger sig i samme retning – især i perioder med stor volatilitet. Dette er en af årsagerne til, at en global aktivklasse som tematiske investeringer kan hjælpe med at skabe et bedre afkast/risiko-forhold, også kaldet risikojusteret afkast eller Sharpe Ratio. Eksemplet nedenfor understreger netop dette. Her er konstrueret porteføljer bestående af forskellige kombinationer mellem det globale aktiemarked og forskellige temaer. Alle disse temaer er investerbare, eksempelvis igennem ETF’er fra iShares. Eksemplet viser, at porteføljer, der inkluderer tematiske investeringer, har givet et bedre risikojusteret afkast. Dette er illustreret ved højere Sharpe Ratios.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Kilde: TimeInvest, med data fra Morningstar Direct. Periode: 01.08.2011 – 30.11.2019. Valuta: DKK. Frekvens: Månedlig. Til konstruktion af porteføljerne er brugt MSCI ACWI NR USD, S&P-indeks som proxy for temaet ”Vand”, samt iStoxx-indeks som proxy for de resterende temaer.

For at drage fuldt udbytte af en tematisk investeringsstrategi, er det afgørende at kunne identificere de rette strukturelle forandringer, de rette virksomheder og investeringsfonde med eksponering til disse forandringer, samt at vælge det rette tidspunkt at investere i temaerne, før potentialet er udtømt.

Hos TimeInvest kan vi, som uvildig rådgiver, hjælpe med at sammensætte en portefølje med tematiske investeringer, der vil gøre din portefølje omstillingsparat til de strukturelle forandringer verden står over for.

I kommende indlæg vil vi beskrive forskellige megatrends og de tilhørende tematiske investeringer såsom digitalisering og robotteknologi, der kan vise sig at være en fordel at inkludere i sin portefølje.

%d bloggers like this: