Faktor

Faktor: Udbytte

Aktier består af en række karakteristika og egenskaber, også kaldet faktorer. Dette indlæg zoomer ind på aktier fra virksomheder, der er karakteriseret ved, at de betaler et højt udbytte.

Som opfølgning på vores tidligere indlæg om Momentum faktoren vil dette skriv gå i dybden med en anden faktor. Kort sagt, så handler faktor investering om investering i værdipapirer med en bestemt karakteristika eller egenskab, som har leveret et væsentligt bedre risikojusteret afkast over tid end det generelle marked.

En akties afkast består som bekendt af kursudsving samt udbytter (dividender). Som en af investeringsteoriens grundlæggere, Benjamin Graham, skrev i 1934: ”The prime purpose of a business corporation is to pay dividends to its owners. A successful company is one that can pay dividends regularly and presumably increase the rate as time goes on.” Det er derfor ikke så mærkeligt, at en vedvarende og stabil udbyttepolitik, betragtes som indikator for en virksomheds finansielle sundhed, og det er netop derfor, at udbytte faktoren er en attraktiv egenskab for en aktie.

Udbytte faktoren er for alvor kommet i investorernes søgelys i de senere år, da renterne verden over er faldet stødt siden finanskrisen i 2008. For mange investorer giver obligationer ikke længere det ønskede løbende renteafkast, hvorfor mange investorer ønsker et lignende alternativ, der giver løbende betalinger. Investeringer i aktier med fokus på højt udbytte som egenskab, tilbyder dette.

Denne faktor er ligesom en række andre faktorer både akademisk og historisk veldokumenteret. Af nedenstående graf fremgår det, at virksomheder, der betaler en stor andel af overskuddet tilbage til aktionærerne, i form af aktieudbytter, giver investorer verden over et markant merkast i forhold til hvis de blot var investeret i det brede verdensmarkedsindeks. Det ses, at en investor som havde investeret i det brede globale markedsindeks (sort), i perioden 1975-2019 ville have opnået et årligt afkast på 9,85 %, mens en investor investeret i et globalt højt udbytte indeks (grøn) ville have opnået et årligt afkast på 11,05 %. Altså, en årlig forskel på 1,2 %. Analyser på andre og længere perioder viser samme resultat. Ved en Fama French ”4-faktor” tilgang, måltes der på perioden fra 1925-2015, hvor højt udbytte faktoren gav et årlig merafkast på 1,5 %.

Et årligt merafkast på 1,2-1,5 % lyder måske ikke af særlig meget, men med renters rente effekten genererer det et markant merafkast over en længere periode. Som grafen indikerer ville en 100 kroners investering i 1975 være blevet til 9.802 kr., såfremt investeringen var i globale aktier karakteriseret med højt udbytte, mens en investering i markedsindekset ”kun” var blevet til 6.076 kr.

Kilde: TimeInvest med data fra Morningstar Direct.

Som investor bør man dog ikke kun have fokus på afkastet alene, men også se på den tilhørende risiko. Et brugbart mål til at måle en investerings risikojusterede afkast er Sharpe Ratio. Også her ser det ud til, at faktoren er overlegen i forhold til en global markedsstrategi. Nedenstående graf viser aktier delt ind i 10 grupper, ud fra hvor meget de betaler i udbytte. Tendensen er, at de aktier, der betaler højere udbytte, også har haft et højere historisk risikojusteret afkast i perioden 1925-2015.

Kilde: TimeInvest med data fra Kenneth R. French Data Library

Afslutningsvis er det vigtig at understrege, at man altid skal være varsom med at konkludere noget ud fra historiske estimater, da det ikke nødvendigvis afspejler fremtiden. Samtidig har der været perioder, hvor faktoren er blevet slået af markedsindekset. Derfor er det afgørende at kunne ”stå distancen”, når der vælges en faktorstrategi og endvidere bør én enkelt faktor aldrig stå alene. Ved at kombinere og sammensætte en portefølje af forskellige faktorer opnås en stor spredningsgevinst. Det sikrer gode afkast i både gode og dårlige økonomiske perioder.

Indholdet i ovenstående indlæg udgør ikke investeringsrådgivning og er alene udarbejdet til orientering. Kontakt altid en investeringsrådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil. Bemærk at historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Se nærmere her hvor du også kan kontakte os og tilmelde dig for løbende at blive opdateret med nyeste indlæg.

%d bloggers like this: