Investering - Generelt

Tab og gevinst med samme sind – eller?

Inden for investering af værdipapirer har de fleste af os nok prøvet både at tabe penge og få gevinst. Den menneskelige adfærd viser dog, at vi tit agerer forskelligt afhængigt af situationen.

Har du, som investor, nogensinde tænkt over, hvorfor det føles meget værre at tabe penge end hvad en tilsvarende gevinst af samme størrelse giver af glæde? Og hvorfor vi vil gøre (næsten) alt for ikke at realisere et tab, mens det er lettere at hjemtage en gevinst?

Det er fordi tanken om tab gør dobbelt så ondt, som gevinster gør godt. Dette er den fundamentale idé bag psykologerne Daniel Kahneman og Amos Tverskys prospektteori, og er en af de væsentligste opdagelser i adfærdsøkonomien.

Ifølge prospektteorien, synes de fleste af os rigtigt dårligt om at blive konfronteret med situationer, som vi tolker som tabsgivende (se nedenstående figur). Dette kan f.eks. være situationer, hvor de investeringer vi har foretaget, er blevet mindre værd i forhold til den oprindelige købssituation. Årsagen til, at vi ikke bryder os om tab og tabsgivende situationer, kan være, at det ifølge hjernescanninger forekommer at være de samme dele af hjernen som aktiveres ved et tab, som når vi udsættes for fysisk smerte. Lider vi et tab på en aktie, obligation eller et andet aktiv, forsøger vi derfor at gøre alt for ikke at realisere tabet og dermed aktivere smertecentret i vores hjerne. Vi tenderer til at beholde investeringen, med den begrundelse, at den sikkert bliver mere værd i fremtiden. I sådanne tilfælde oplever vi det, som inden for adfærdsøkonomien kaldes for tabsaversion.

Tabsaversion er en faktor, der kan være med til at forklare, hvorfor mennesker er villige til at tage større risici for at undgå tab end for at tjene en gevinst. For en aktie, der er faldet i værdi, kan ligeså godt falde endnu mere, som den kan stige igen og komme til ”break-even”. Ved at beholde aktien, og dermed undgå smerten ved at realisere et tab, påtages en risiko for, at man mister endnu flere penge, end hvis man solgte papiret med det nuværende tab.

Hvad kan du selv gøre?

Den tidligere bestyrelsesformand for den forhenværende investeringsbank, Bear Stearns, Alan Greenberg, hævdede at

”the definition of a good trader is a guy who takes losses”.

På samme måde, må en privat investor med jævne mellemrum være i stand til at realisere sine tab, og derved påføre sig selv smerten hermed, så man ikke påtager sig større risici med henblik på at indtjene det tabte.

Der findes ingen universal måde, hvorpå man kan eliminere vores følelser, men som privat investor er der et par gode råd, som du kan følge, når du investerer:

  • Find løsninger, som ikke hviler på følelser
    • Skriv ned, hvorfor du vælger at investere i netop denne aktiepost eller anden investering, og hvad der eventuelt skal til førend du vil sælge den. På den måde kan du læne dig op ad den version af dig selv, der ikke har følelser i klemme.  
    • ”Visk tavlen” ren på kontinuerlig basis. Spørg dig selv, om din portefølje er sådan sammensat, at du ville købe den i dag. Analysér de enkelte aktiver og vurdér, om du ville købe det aktiv i dag. Hvis ikke, bør du sælge aktivet – også selvom der er tab.

Hos TimeInvest har vi et hold af professionelle og erfarne investeringsrådgivere, som holder sig tæt opdateret på markederne, og som altid søger at finde de bedste løsninger uden at følelser og andre adfærdsmekanismer påvirker beslutningerne. Det tror vi, skaber det bedste fundament for at kunne give vore kunder de bedste investeringsråd og investeringsmuligheder.

%d bloggers like this: