Markedet

Europas lave renter

Renterne er på det seneste blevet presset helt i bund verden over, hvilket har bidraget til, at vi i Danmark nu har negative statsobligationsrenter på alle løbetider. Derudover er det sidste nye, at formuehavende kunder i nogle af landets store pengeinstitutter nu skal til at betale banken for at have deres penge stående.

Nyhedsmedierne efterlader ingen tvivl om, at der hersker stor usikkerhed på de finansielle markeder. En konsekvens af denne usikkerhed er, at investorerne søger til mere ”sikre havne” – et udtryk for investeringsområder med lavere risiko. Eksempler på disse er guld og valutaer som den japanske yen og amerikanske dollar, hvor priserne på det seneste er steget. Et lignende billede tegner sig for forskellige statsrenter verden over, og det er efterhånden blevet hverdagskost at læse, at den danske statsrente endnu engang har slået sin bundrekord.

I Eurozonen er renterne særligt lave. Dette indebærer, at samtlige ”Investment Grade obligationer”, der er karakteriseret som værende sikre obligationer med høj kreditvurdering og minimal konkurssandsynlighed, handles til negative renter. Yderligere ser vi, at et land som Portugal, hvor renten for bare 7 år siden var 14%, nu handles til en rente på 0,16%.

I Danmark ses samme tendens. Her er den danske statsrentekurve negativ på samtlige løbetider, som grafen neden for viser. Derudover kan man i skrivende stund optage et 30-årigt realkreditlån til en fast rente på 0,5 %, hvilket er historisk lavt.

Figur 1:Den danske rentekurve. Kilde: Bloomberg & TimeInvest (26-08-2019)

Hvad betyder dette egentlig?

Teknisk set betyder det, at jo lavere renten er på en obligation, desto højere er dens pris, hvorfor negative renter egentlig blot afspejler ekstremt høje priser. Mere praktisk betyder det, at investorerne verden over er villige til at betale stater og/eller virksomheder for at ”opbevare” deres penge i sikkerhed.

På verdensplan udgør beløbet investeret i obligationer med negativ rente pr. august måned 2019 16 billioner dollars (16.000.000.000.000 USD) svarende til ca. 25 % af det totale obligationsmarked. Et tal, som siden oktober 2018 har vokset sig tre gange så stort, hvilket virkelig understreger, hvor vigtigt det er for investorerne at have en ”sikker havn” til deres investeringer.

Figur 2: Markedsværdien af gæld med negativ rente. Kilde: Bloomberg & TimeInvest 26-08-2019

Kan det blive ved?

De fleste udmeldinger fra centralbankerne verden over varsler endnu flere rentesænkninger, og markedet har allerede indregnet, at Den Europæiske Centralbank sætter renten yderligere ned til september, samt at den begynder at opkøbe obligationer endnu engang. Samme billede ses også på den anden side af Atlanten. Her har den amerikanske forbundsbank (FED) netop sænket renten med 0,25 %, og markedet har allerede indpriset endnu en rentenedsættelse til september med 88,12 % sandsynlighed. Dertil har den tyske finansminister, Olaf Scholz, netop udtalt, at renterne forventes at fortsætte med at være: ”very low over the next few years”.

Selvom renterne er presset i bund, kan sikre obligationer (obligationer med høj rating) stadig være en idéel ballast at have i sin portefølje i disse usikre tider. Obligationer med høj rating har historisk haft en negativ korrelation med aktiemarkedet, hvorfor de kan bidrage med en god diversifikationsgevinst i tider med nedadgående tendenser. Statsobligationer har formået at virke formuebevarende i trange tider, hvorfor de fortsat bør være allemandseje i porteføljer med en kort tidshorisont.

Hos TimeInvest holder vi os tæt opdateret på rentemarkedet, for hele tiden at være up-to-date med de bedste investeringsmuligheder i obligationer samt de alternative investeringsmuligheder.

%d bloggers like this: