Investering - Generelt

Velkommen

Med TimeInvestBlog.dk vil vi forsøge at give dig et større udsyn og indblik i finansielle investeringer

Kære læser!

TimeInvest har hermed den udsøgte fornøjelse at byde dig velkommen til vores nye Blog.

Med udgivelsen af TimeInvestBlog.dk ønsker vi at bidrage til øget oplysning og indsigt i forhold, der relaterer sig til investering og økonomi. At investere kræver et globalt udsyn. Vi kan ikke navlebeskue udviklingen alene ud fra et dansk perspektiv, men må løfte os op i helikopteren, og se ud over alle kontinenter og lande. Blogindlæggene vil derfor rumme indhold af såvel lokal som global karakter.

Vi glæder os desuden til at fortælle om TimeInvests egen investeringsfilosofi, -stil og -proces: Hvilke afkast- og risikofaktorer indgår, når vi sammensætter en portefølje? Hvorfor er det attraktivt at inddrage alternative aktivklasser såsom infrastruktur, råvarer, guld og private equity? Er passive investeringsfonde at foretrække frem for aktive?

Også forhold, som de historisk lave obligationsrenter vil blive behandlet og diskuteret. Aldrig tidligere har vi haft en situation, hvor samtlige danske statsrenter er negative – altså, hvor investorer, der køber en dansk statsobligation, rent faktisk betaler penge for at have den i sin beholdning. Skal man alligevel investere i dem, og hvordan skal investorerne forholde sig til det? Hvilke andre investeringsmuligheder med nogenlunde samme risikoprofil er der? Og er obligationer egentlig et lav risiko produkt, som det normalt fremstilles? For, hvad sker der, når renterne igen begynder at stige?

Beskrivelser og analyser af nye spændende temaer og megatrends i den globale økonomi, som potentielt kan udnyttes i en investeringsstrategi, vil også være gennemgående emner i vores artikler. I det første indlæg, som offentliggøres i dag, har vores Investeringschef, Philip Kehlet, skrevet om vand som investering. En interessant mulighed, som ligger i forlængelse af FNs erklærede verdensmål om, at alle mennesker bør have adgang til rent vand inden for de næste årtier. Set ud fra et investeringssynspunkt vil selskaber, der er positioneret inden for rensning af forurenet vand, smarte vandinfrastrukturer og /eller vandeffektive teknologier kunne opleve betydelig efterspørgsel efter deres ekspertise og produkter, hvilket vil generere øget omsætning, indtjening og i sidste ende højere børskurser til glæde for aktionærerne. Andre eksempler på megatrends er automatisering & robotter, digitalisering, forskydninger i demografien (flere ældre) samt nye energikilder som vindmøller, solceller og vandkraft. Disse megatrends vil blive belyst i kommende artikler.

Indlæggene vil alle være korte og hurtige at læse – læsetid mellem 3 – 5 minutter. Til gengæld vil vi bestræbe os på, at indholdet er rigt på information og viden. Vi regner med, at der kommer et nyt aktuelt indlæg hver anden uge.

Jeg håber, at TimeInvestBlog.dk vil fungere som et inspirerende og fagligt velfunderet indslag i den økonomiske vidensdeling.

Alle input i form af kommentarer, forslag til indlæg eller holdninger modtages med begejstring.

God læselyst!

Med venlig hilsen

Christian Høgsted Høm
Adm. direktør, TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S

%d bloggers like this: