Faktor

Faktor: Momentum

Akademisk forskning dokumenterer, at investorer med større statistisk sandsynlighed vil opleve, at aktier som er steget eller faldet mest inden for en kort periode, fx det seneste halve til hele år, bliver ved med henholdsvis at stige eller falde over den kommende periode

Aktiemarkedet er et af de mest gennemanalyserede markeder, vi har i verden. Den store interesse for aktier er ikke så overraskende, da aktieinvesteringer for mange mennesker har stor betydning for deres økonomi og dermed velstand og velfærd. Det store overflødighedshorn og den lette adgang til informationer og data har gjort aktieanalyse til hver mands beskæftigelse. Typisk er det virksomhedernes og aktiernes priser, karakteristika, forretningsmodel eller investorernes adfærd, der danner grundlag for mange af disse analyser.

Et meget gennemanalyseret delområde inden for aktier er det som overordnet betegnes “faktor investering”. Simplificeret sagt undersøges her forskellige egenskaber eller karakteristika, som kan påvirke afkastet på investeringer. En af de mest kendte karakteristika, som ikke mindst den akademiske verden har beskæftiget sig med, er Momentum-faktoren.

Akademisk forskning dokumenterer, at der er større statistisk sandsynlighed for, at aktier som er steget eller faldet mest inden for en kort periode, fx det seneste halve til hele år, bliver ved med henholdsvis at stige eller falde over den kommende periode. På den baggrund kan det give mening at implementere en simpel investeringsstrategi gående ud på at købe de aktier, som er steget mest og sælge de aktier der er faldet mest, da denne tendens vil fortsætte. Resultatet bliver et højere afkast end, hvis der alternativt blot var investeret i aktiemarked-indekset som helhed. Risikoen kan variere i forskellige perioder, men målt over en lang horisont ses den at være på niveau, og man kan altså via en momentum strategi på langt sigt opnå et højere afkast pr. risikoenhed.

Forklaringerne til denne faktors succes skal findes i menneskets adfærd. Klassisk finansteori hviler ofte på antagelse om, at vi mennesker er rationelle individer, men i praksis er dette ofte langt fra sandheden, da menneskelig psykologi og adfærd spiller ind.

Menneskelig adfærd og kognitive bias

Ordsprogene “greed is good” og “be greedy when others are fearful”, benyttes ofte til at illustrere, at aktiemarkedet drives af to fundamentale menneskelige egenskaber, nemlig grådighed og frygt. Disse følelser viser sig meget ofte at påvirke investeringsbeslutninger og er derfor i høj grad med til at styre markedsudviklingen. Eksempelvis når en aktie gennem en periode er steget markant, så har det en selvforstærkende effekt, da den menneskelige adfærd tiltrækkes af positive hændelser. Flere og flere ønsker at være med på den positive udvikling, og der opstår en såkaldt “lemmingeffekt”, som får efterspørgslen og dermed prisen på aktien til at stige yderlige. Det samme gælder også i det modsatte eksempel, hvor en faldende aktie typisk også vil falde yderligere.

Der findes en lang række andre følelser og menneskelige irrationelle adfærdsmønstre, som spiller ind i, når vi træffer beslutninger. Blandt andet har vi mennesker en særlig stor tillid til egne evner, vurderinger og beslutningskompetence. Disse ”overnaturlige” evner vil i et investeringsperspektiv afkoble vores beslutning fra statistiske fakta, og dermed også få prisen på en aktie væk fra dens fundamentale værdi.

Nedenstående er en figur, der viser hvorledes en Momentum strategi har gjort det relativt til det sammenlignelige globale aktiemarked. Her er det vigtigt at huske på, at ingen aktier eller strategi er bedst alle år. Men figuren viser, at en langsigtet Momentum investor har opnået et pænt og betydeligt merafkast.

Faktorer som den rigtige ingrediens

Faktorer kan også sammenlignes med menneskelig ernæring såsom proteiner, kalorier, fedt, salt mm. De rigtige ernærings-elementer og den rigtige sammensætning betyder ofte en sund og rask krop over et langt liv. Faktorer, som eksempelvis Momentum, kan siges at have samme effekt på en langsigtet investering – nemlig et bedre afkast end det gennemsnitlige. Derfor vil det være en fordel at inkludere den og andre relevante faktorer i sin portefølje.

I kommende indlæg vil jeg beskrive andre stilfaktorer, så som Størrelse, Kvalitet, Value og Volatilitet.

%d bloggers like this: